پاسخ تمرينات درس 5 پيش دانشگاهی - جمعه یازدهم بهمن 1392
جواب تمرینات درس 4 سوم دبیرستان - جمعه یازدهم بهمن 1392
جواب تمرینات درس 4 دوم دبیرستان - جمعه یازدهم بهمن 1392
پاسخ تمرینات درس 5 زبان اول دبیرستان - شنبه پنجم بهمن 1392
نمونه سوالات تکمیلی مهم سه درس اول زبان سوم دبیرستان - یکشنبه بیست و نهم دی 1392
نمونه آزمون زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ترم اول دبیرستان جابر بن حیان -دی ماه 1392 - دوشنبه شانزدهم دی 1392
نتیجه امتحان زبان نوبت اول كلاس های اول آموزشگاه امام خميني (ره) - چهارشنبه یازدهم دی 1392
نمونه سوال ترم اول سال سوم دبیرستان -دسترنج دوستان - یکشنبه هشتم دی 1392
زبان خارجه (3) تاريخ امتحان : 4 /10/1392 باپاسخ - چهارشنبه چهارم دی 1392
نمونه سوال ترم اول سال چهارم دبیرستان - سه شنبه بیست و ششم آذر 1392
نمونه سوال درس چهارم جزوه کمک درسی اول دبیرستان - دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392
نمونه سوال ترم اول زبان دوم دبیرستان - سه شنبه نوزدهم آذر 1392
نمونه سوال ترم اول زبان اول دبیرستان - سه شنبه نوزدهم آذر 1392
پاسخ سوالات جزوه زبان 2 درس دوم و سوم - پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
پاسخ سوالات جزوه زبان 2 درس اول - پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
پاسخ تمرینات درس چهارم اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر 1392
50 تست تا درس 6 زبان اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر 1392
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كتاب زبان اول دبیرستان - دوشنبه چهارم آذر 1392
نمونه سوال درس یک تا سه زبان سوم دبیرستان با جواب - دوشنبه چهارم آذر 1392
بارم پیشنهادی زبان 3 ترم اول(30 نمره ای) - یکشنبه سوم آذر 1392
نمونه سوال تستی از درس سوم و چهارم زبان اول دبیرستان - یکشنبه سوم آذر 1392
نمونه سوال درس سوم زبان اول دبیرستان از جزوه کمک درسی با جواب - یکشنبه سوم آذر 1392
سوالات 25 دوره امتحان نهایی از درس سوم سال سوم دبیرستان - دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس چهارم سال چهارم دبیرستان - دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392
پاسخ تمرينات درس 5 پيش - یکشنبه بیست و ششم آبان 1392
تست لغت چهار گزينه اي درس سوم چهارم دبیرستان - یکشنبه بیست و ششم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس سوم چهارم دبیرستان - یکشنبه بیست و ششم آبان 1392
نمونه سوال درس اول دوم دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
آزمون خانگی سال اول دبیرستان-درس دوم - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
نمونه سوال از درس دوم سال دوم دبیرستان با پاسخ - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس دوم کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس سوم سال اول دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392
ترجمه ریدینگ های کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
ترجمه کل ریدینگ های زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
ترجمه ریدینگ های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس دوم زبان اول دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
پاسخ تمرینات درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
پاسخ تمرینات کتاب درس دوم زبان سوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
سوالات زبان انگلیسی 25 دوره امتحانات نهایی سوم دبیرستان-درس دوم - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
سوال کامل از درس اول زبان انگلیسی چهارم دبیرستان - سه شنبه چهاردهم آبان 1392
آزمون 40 نمره ای زبان انگلیسی چهارم دبیرستان از درس اول - سه شنبه چهاردهم آبان 1392
پاسخ سوال جزوه اول دبیرستان درس دوم(دبیرستانهای شاهد و جابر و امام خمینی) - شنبه یازدهم آبان 1392
نمونه سوال زبان از درس دوم سال سوم دبیرستان بر گرفته از 25 دوره امتحان نهایی - یکشنبه پنجم آبان 1392
پاسخ سوال درس اول جزوه زبان اول دبیرستان(ویژه دبیرستانهای نمونه شاهد،جابر و نمونه امام خمینی - یکشنبه پنجم آبان 1392
والدین معمولا چی به آدم میگن؟ - شنبه بیست و هفتم مهر 1392
پاسخ سوالات درس به درس جزوه سوم دبیرستان-درس اول (دانش آموزان جابر و شاهد) - شنبه بیست و هفتم مهر 1392
سوالات بیش از 25 دوره امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس اول - جمعه بیست و ششم مهر 1392
نکته های طلایی در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی - شنبه بیستم مهر 1392
گرامر درس یک زبان انگلیسی 4 با کمی اضافات - پنجشنبه هجدهم مهر 1392
حل تمرینات درس اول زبان انگلیسی 4 - پنجشنبه هجدهم مهر 1392