پاسخ تمرینات درس چهارم اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
50 تست تا درس 6 زبان اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كتاب زبان اول دبیرستان - دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال درس یک تا سه زبان سوم دبیرستان با جواب - دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲
بارم پیشنهادی زبان 3 ترم اول(30 نمره ای) - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال تستی از درس سوم و چهارم زبان اول دبیرستان - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال درس سوم زبان اول دبیرستان از جزوه کمک درسی با جواب - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲
سوالات 25 دوره امتحان نهایی از درس سوم سال سوم دبیرستان - دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس چهارم سال چهارم دبیرستان - دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرينات درس 5 پيش - یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
تست لغت چهار گزينه اي درس سوم چهارم دبیرستان - یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس سوم چهارم دبیرستان - یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
نمونه سوال درس اول دوم دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
آزمون خانگی سال اول دبیرستان-درس دوم - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
نمونه سوال از درس دوم سال دوم دبیرستان با پاسخ - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس دوم کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس سوم سال اول دبیرستان - پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲
ترجمه ریدینگ های کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
ترجمه کل ریدینگ های زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
ترجمه ریدینگ های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس دوم زبان اول دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات کتاب درس دوم زبان سوم دبیرستان - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
سوالات زبان انگلیسی 25 دوره امتحانات نهایی سوم دبیرستان-درس دوم - پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲
سوال کامل از درس اول زبان انگلیسی چهارم دبیرستان - سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲
آزمون 40 نمره ای زبان انگلیسی چهارم دبیرستان از درس اول - سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲
پاسخ سوال جزوه اول دبیرستان درس دوم(دبیرستانهای شاهد و جابر و امام خمینی) - شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲
نمونه سوال زبان از درس دوم سال سوم دبیرستان بر گرفته از 25 دوره امتحان نهایی - یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲
پاسخ سوال درس اول جزوه زبان اول دبیرستان(ویژه دبیرستانهای نمونه شاهد،جابر و نمونه امام خمینی - یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲
والدین معمولا چی به آدم میگن؟ - شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲
پاسخ سوالات درس به درس جزوه سوم دبیرستان-درس اول (دانش آموزان جابر و شاهد) - شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲
سوالات بیش از 25 دوره امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس اول - جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲
نکته های طلایی در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی - شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲
گرامر درس یک زبان انگلیسی 4 با کمی اضافات - پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲
حل تمرینات درس اول زبان انگلیسی 4 - پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲
تستی دزس اول زبان انگلیسی 4 - پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲
نمونه سوال زبان 1-درس 1 - چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲
آزمون تستی از درس اول زبان 1 - چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲
نمونه سوال از درس اول زبان 1 - چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲
لغات دروس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با معنی - چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲
ترجمه Reading درس اول زبان 2 - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
ترجمه Reading درس اول زبان یک - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
کلمات املایی درس اول زبان 3 - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
ترجمه Reading درس اول زبان 3 - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
نمونه سوال درس اول زبان سوم دبیرستان - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس اول زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان - جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲
معنی کلمات بکار رفته در Reading درس اول زبان 3 - چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲
لغات درس های زبان دوم دبیرستان با معنی - چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲
تمرینات دوره ای صفحه 1 کتاب زبان اول دبیرستان - دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲