ترجمه متن درس اول زبان چهارم - چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳
آزمون خانگی درس 1 زبان دوم دبیرستان - شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳
تستی درس اول زبان چهارم دبیرستان - شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳
لغات درس اول سال سوم دبیرستان با فنوتیک - شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳
نمونه سوال پایانی زبان انگلیسی اول دبیرستان -جبرانی - جمعه سوم مرداد ۱۳۹۳
جواب تمرینات درس 9 کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان - سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳
نمونه سوال زبان انگلیسی درس پنجم سال دوم دبیرستان با جواب - سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳
پاسخ سوالات درس هفت جزوه کمک آموزشی -سال اول - شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳
نمونه سوال درس 5 تا 8 پیش دانشگاهی با جواب - دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲
جواب تمرینات درس هشتم اول دبیرستان - دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲
سوال درک لغت از اول تا درس هفت اول دبیرستان - جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲
تست آزمون خانگی درس چهارم سوم دبیرستان - جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲
[عنوان ندارد] - چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس پنجم دوم دبیرستان - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس هشتم اول دبیرستان - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس هفتم اول دبیرستان - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
سوالات 26دوره سوالات امتحان نهایی از درس چهارم زبان سوم دبیرستان - جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
آزمون خانگی بهمن ماه سال دوم دبیرستان - چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال درک لغت درس پنجم سوم دبیرستان - چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال درک لغت درس چهارم سوم دبیرستان - چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲
سوال تستی از کل کتاب سوم راهنمایی - یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲
با دسته های مختلف کلمات آشنا شوید - یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس 5 دوم دبیرستان - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس ششم اول دبیرستان - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
گرامر درس ششم پیش دانشگاهی - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
گرامر درس5پیش دانشگاهی - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
آزمون درس زبان انگليسي (3) درس 4 با پاسخ - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس 7 پیش دانشگاهی - جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرينات درس 6 پيش دانشگاهی - جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرينات درس 5 پيش دانشگاهی - جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
جواب تمرینات درس 4 سوم دبیرستان - جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
جواب تمرینات درس 4 دوم دبیرستان - جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس 5 زبان اول دبیرستان - شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوالات تکمیلی مهم سه درس اول زبان سوم دبیرستان - یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲
نمونه آزمون زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ترم اول دبیرستان جابر بن حیان -دی ماه 1392 - دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲
نتیجه امتحان زبان نوبت اول كلاس های اول آموزشگاه امام خميني (ره) - چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲
نمونه سوال ترم اول سال سوم دبیرستان -دسترنج دوستان - یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲
زبان خارجه (3) تاريخ امتحان : 4 /10/1392 باپاسخ - چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲
نمونه سوال ترم اول سال چهارم دبیرستان - سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال درس چهارم جزوه کمک درسی اول دبیرستان - دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال ترم اول زبان دوم دبیرستان - سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال ترم اول زبان اول دبیرستان - سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲
پاسخ سوالات جزوه زبان 2 درس دوم و سوم - پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲
پاسخ سوالات جزوه زبان 2 درس اول - پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲
پاسخ تمرینات درس چهارم اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
50 تست تا درس 6 زبان اول دبیرستان - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كتاب زبان اول دبیرستان - دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال درس یک تا سه زبان سوم دبیرستان با جواب - دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲
بارم پیشنهادی زبان 3 ترم اول(30 نمره ای) - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال تستی از درس سوم و چهارم زبان اول دبیرستان - یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲